Logo

Subsidies


Energie Investeringsaftrek (EIA) 
Voor wie is de EIA bedoeld?
Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dan kunt u in 2014 gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek. (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

 • Naast de gebruikelijke afschrijving kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst.
 • Over één of meer jaren betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Indien de warmtepomp airconditioning-unit een S.C.O.P heeft van minimaal 4,0 (jaar 2014) komt deze in aanmerking voor EIA.
Klik voor volledige uitleg:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

De Energie-investeringsaftrek (EIA)
EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken (EZ). De belastingdienst en Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van EZ, voeren deze regeling uit.
Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de BES eilanden.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 450,- kost.

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering digitaal via het eLoket van AgentschapNL. Let op dat u dat op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan EIA. Het totale bedrag aan energie investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking komt is minimaal € 2.300,- en maximaal € 118 miljoen per kalenderjaar. U mag 41,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld:
De fiscale winst in 2013 bedraagt € 500.000,-. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 2.00.000,- en 25% boven € 2.00.000,-.
U doet voor € 3.00.000,- nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € 300.000,-, dat is € 124.000,-.
De fiscale winst wordt nu € 375.500,- (€ 500.000 – € 124.000).
Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 83.875,- vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 31.125,-
Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10% van de investeringskosten.

Welke kosten komen in aanmerking?
U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Ook voorzieningen die technische noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages, elektrische voedingen en meet- en regelapparatuur.
Voldoet een bedrijfsmiddel aan energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA:

Aanschafkosten:

 • Aankoopsom , inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten:

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen:

 • Aanchaf- en montagekosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen. Activeer deze kosten wel op de balans

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren:

 • De voorwaarden die hieraan vindt u op de site van de eerder genoemde link.

Kosten die niet in aanmerking komen zijn:

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemmen hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten.

Bronvermelding: website Denter Novem

Subsidieregelingen geldt niet voor Non-profit organisaties. WIMA Airconditioning is op generlei wijze verantwoordelijk voor het wel of niet verkrijgen van deze subsidie.

WBack To Top